kruh pomoci

Představujeme Vám pilotní projekt KRUH POMOCI rodinám, které pečují o pacienty s DMD/BMD a SMA. Projekt je financován z grantu Nadačního fondu AVAST. Cílem projektu je zvýšit  dostupnost a kvalitu asistenčních, volnočasových a odlehčovacích služeb pro rodiny pečující o pacienty s DMD/BMD a SMA. Ať už hledáte vhodné služby nebo rodinu, se kterou by jste se ve svém okolí chtěli seznámit, pomůže Vám naše mapa pro rodiny. Pokud hledáte asistenta, který by pomáhal doma nebo ve škole, využijte  aplikaci 2 ruce navíc. Součástí této aplikace je i online Příručka pro budoucí asistenty. Nemůžete sehnat požadovanou službu ve svém okolí? Pak využijte projektu Péče bez překážek, na jejichž stránkách najdete návod, jak o chybějící službu požádat. Potřebujete radu zkušeného rodiče nebo pacienta, který si  prošel náročným obdobím péče? Můžete se obrátit na některého z našich mentorů. Rodiče, kteří si prošli těžkým obdobím péče Vám předají svoje zkušenosti a budou Vás provázet v  náročných etapách péče. Služby poradenství, provázení a vzdělávání jsou poskytovány zdarma na celém území ČR. Už nyní si můžete u svého mentora vyžádat nejnovější Příručku pro rodiny v tištěné verzi. Svoje dotazy a zkušenosti můžete sdílet v diskuzní skupině Rodiče dětí s  nervosvalovým onemocněním.