kruh pomoci

Představujeme Vám pilotní projekt KRUH POMOCI rodinám, které pečují o pacienty s DMD/BMD a SMA. Projekt je financován z grantu Nadačního fondu AVAST.

Po celý rok 2019 budeme společně s pacientskou organizací SMÁCi vzdělávat asistenční, volno-časové i vzdělávací služby ve Vašem regionu v problematice onemocnění DMD/BMD a SMA. Chceme tak zvýšit dostupnost asistenčních, volno-časových a vzdělávacích služeb a také jejich kvalitu. Každá rodina, která pečuje o dětské nebo dospělé pacienty s DMD/BMD se může obrátit na mentorskou rodinu ve svém regionu.  Můžete si stáhnout Příručku pro budoucí asistenty, kterou pro Vás vytvořili pečující rodiče starších chlapců s DMD. Rodiče, kteří si prošli těžkým obdobím péče Vám předají svoje zkušenosti a budou Vás provázet v  náročných etapách péče. Služby poradenství, provázení a vzdělávání jsou poskytovány zdarma na celém území ČR. Už nyní si můžete u svého mentora vyžádat nejnovější Příručku pro rodiny v tištěné verzi.

Workshop Hradec Králové - Kruh pomoci rodinám

Workshop Hradec Králové – Kruh pom...

Workshop Hradec Králové - Kruh pomoci rodinám

Workshop Hradec Králové – Kruh pomoci rodinám s DMD...