Svalová dystrofie a sexualita

Nejbolestivější stránky svalové dystrofie jsou SAMOTA , ZTRÁTA POHYBU A INTIMITY
I lidé se svalovou dystrofií potřebují k životu lásku a sex.Přestože jsou obklopeni svým pečujícími, jejich životy jsou ve většině případů plné osamění.Sexuální potěšení a intimita jsou základní a vrozené lidské potřeby. Jednotlivcům s tělesným postižením je často obtížné vyhovět těmto potřebám kvůli takovým faktorům, jako je narušená pohyblivost a nedostatek znalostí o sexuálním zdraví. Lidé s tělesným postižením jsou často považováni za asexuální a neschopní mít sex a sexualita se u této populace často nepovažuje za problém. Tyto mylné představy mohou vést k tomu, že jednotlivci s tělesným postižením nedostanou v případě problémů základní sexuální výchovu nebo radu a poradenství. Pokud tato pozornost nebude věnována, může narušit sexuální potenciál a osobní vztahy jednotlivců se zdravotním postižením.
Lidé s tělesným postižením mají stejné sexuální chování a touhy jako
jednotlivci bez tělesného postižení (WHO, 2012), ale obvykle jim není poskytována
stejná sexuální výchova jako jednotlivcům bez postižení. Jako takové nemusí
umět řešit a plnit své touhy v souvislosti se svým postižením.
V ČR pomáhají formou různých služeb tyto organizace a odborníci:
https://www.freya.live/cs/o-nas/nas-tym
Věra Petlanová Zychová, DiS. – poradenství telefonicky nebo přes e-mail:
poradenstvi@freya.live
731 215 575
Možnost uspořádání rodičovské skupiny .
http://www.ligavozic.cz/sluzby/poradna/intimni-poradna
 
psycholog@hyneklatta.czSdílet: