Často kladené dotazy

Jaké jsou typické projevy DMD u malých dětí?

Pro onemocnění Duchenne jsou typické tyto příznaky:

 • Zvětšené lýtkové svaly – hypertrofie lýtek
 • Specifický způsob vstávání z polohy v leže – tzv. Gowerův manévr
 • Chůze po špičkách
 • Kolébavá chůze
 • Časté pády

Co dělat, když je u Vašeho dítěte diagnostikována DMD?

 • Ujistěte se, že byly provedeny krevní testy a analýza DNA, popřípadě svalová biopsie
 • Požádejte o stanovení přesné genetické analýzy DNA– nalezení konkrétní mutace
 • Je možné, že je matka dítěte přenašečkou tohoto onemocnění – požádejte o genetické vyšetření matky
 • Zaregistrujte své dítě do těchto registrů: ReaDY DuchenneConnect 
 • Vyhledejte specializované pracoviště, které má k dispozici multidisciplinární tým lékařů
 • Začněte včas s vhodnou fyzioterapií
 • Požádejte svého lékaře o plicní, kardiologické, ortopedické a dietní doporučení vzhledem k věku dítěte
 • Můžete vyhledat vhodné klinické testy na stránkách DUCHENNE CONNECT

Kdy začít s fyzioterapií?

 • Zkušený fyzioterapeut vás naučí jak správně protahovat zkrácené svalové partie (strečink)
 • Důležité je cvičit pravidelně
 • Pokud je dítě příliš malé a nespolupracuje, jsou vhodné aktivity ve vodě, plavání
 • Začněte s posilováním dýchacích svalů pomocí nejrůznějších dechových pomůcek a cvičení
 • Požádejte ortopeda o noční dlahy na kotníky

Je dobré před protahováním prohřát svaly?

Jaká má být intenzita cvičení?

 • Je to individuální, záleží na fyzioterapeutovi, jaký plán pro dítě připraví
 • Je třeba zvážit věk, fyzický stav, únavu dítěte i motivaci
 • Neexistuje žádná přesná formule jak často v jakém věku cvičit

Je důležité pasivní protahování během spánku?

 • Na dlahy je dobré začít zvykat dítě během dne postupně nejprve po chvilkách – například během sledování televize, čtení knížky apod.
 • Pasivní strečink je stejně důležitý jako cvičení během dne – oddálíte tím vznik kontraktur a ztrátu schopnosti chůze

Kdy by mělo dítě začít nosit dlahy na noc?

 • Čím dříve tím lépe, zabráníte tím ztuhnutí kotníků a vzniku kontraktur
 • Dítě již ve dvou letech může běžně dlahy na noc používat
 • Čím dříve si dítě na noční dlahy zvykne a pravidelně je používá, tím jsou výsledky lepší
 • Dlaha nesmí způsobovat otlaky

Co se stane po 60 sekundách strečinku? Jaký účinek má například výdrž po dobu dvou minut?

 • Všeobecně nemá význam protahovat déle než jednu minutu – je to dostatečná doba pro uvolnění a protažení
 • Je třeba dát pozor na možnost přetažení, nezpůsobovat bolest či poškození svalu
 • Dítě by nemělo tlačit protipohybem

Budeme potřebovat doma speciální stůl na protahování?

 • Není to nutné
 • Záleží na prostorových i finančních možnostech rodiny
 • Mnoho rodičů využívá k protahování postele nebo rozkládací lůžko nebo podložku na zemi

Je jóga vhodné cvičení pro dítě s DMD?

 • Ano, jóga je skvělé protahovací cvičení, které pomáhá posilovat hlavně svaly kolem páteře, což je důležité pro udržení správného držení těla
 • Jóga je důležitá také pro nácvik správného dýchání
 • Nedoporučují se náročné silové cviky
 • Jednotlivé cviky konzultujte se svým fyzioterapeutem

Je hraní videoher vhodné jako cvičení jemné motoriky pro děti s DMD ?

 • Videohry můžou být vhodné jako přestávka a odpočinek mezi fyzickou aktivitou
 • Mějte na paměti, že dítě při hraní obvykle sedí v jedné poloze, proto nastavte například časovač na hraní her
 • Využijte pro hraní například ovladač PlayStation Move nebo Nintendoo Wii, aby dítě bylo více v pohybu, popřípadě využijte čas věnovaný hraní k nasazení dlah (pasivní strečink).

Kde najdu vhodného fyzioterapeuta?

 • Většina fyzioterapeutů se s onemocněním Duchenne nikdy nesetkala
 • Většina z nich však má takové znalosti a dovednosti, že dokáží se správně dítě s DMD rehabilitovat
 • Kontakty můžete získat od dětského lékaře, na stránkách pacientských organizací, popřípadě od ostatních rodičů

Koho potřebujeme v lékařském týmu pro DMD?

 • Neurolog by měl být vedoucím lékařského týmu
 • Kardiolog
 • Pneumolog (některé kardiologické problémy mají příčinu v nedostatečném dýchání)
 • Ortoped
 • Endokrinolog (důležitý především, pokud dítě užívá steroidy)
 • Gastroenterolog
 • Psycholog (psychické problémy jako mírné formy autismu, snížený intelekt, poruchy krátkodobé paměti atd. jsou velice časté)
 • Speciální psycholog (je doporučeno podstoupit vyšetření již v předškolním věku dítěte ve specializovaném pedagogickém centru)

Kde najdu specializovaná pracoviště?

Centrum pro nervosvalová onemocnění Neurologická klinika 1. LF UK Praha, Kateřinská: http://www.neuro.lf1.cuni.cz/
Klinika dětské neurologie Brno http://www.fnbrno.cz/klinika-detske-neurologie/k1455
Neuromuskulární poradna FN Motol: http://www.fnmotol.cz/kliniky-a-oddeleni/cast-pro-dospele/neurologicka-klinika-uk-2lf-a-fn-motol/ambulance/poradna-neuromuskularni/

Kde najdu ucelené informace o DMD?

Základní standardy péče a informace o nervosvalových onemocněních najdete zde na stránkách TREAT-NMD.