Vamorolone – klinická studie v ČR

Klinická studie zkoumající Vamorolone fáze 2b zahájila nábor pacientů s DMD ve věku 4-6 let.Studie by se mělo zúčastnit přibližně 120 chlapců, kteří ještě nebyli léčeni kortikosteroidy. Celkem by měla trvat přibližně 24 měsíců a bude probíhat na 30 pracovištích po celém světě včetně České republiky.
Vamorolone představuje alternativu ke kortikosteroidům – váže se na stejné receptory a má velmi podobné složení a strukturu, ale má méně nežádoucích účinků. Stabilizuje membrány svalových vláken, ale zároveň inhibuje prozánětlivý komplex NF-ĸB, který je ve svalech pacientů s DMD aktivován při narození.
Mezinárodní dvojitě zaslepená studie s názvem VISION-DMD je sponzorována společností ReveraGen BioPharma.Sdílet:

From: https://www.svgrepo.com/svg/22034/tumblr From: http://diazworld.com/images/linkedin.svg Author: Nakinn 786 From: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Icon_Google%2B.svg From: https://www.svgrepo.com/download/121454/at-symbol-inside-a-circle.svg