Vakcína proti COVID-19 – PPMD

Ani jedna z vyvíjených vakcín neobsahuje živý virus, takže riziko vzniku virové infekce po podání těchto vakcín je nulové.

U koronavirů je obecně známo, že jejich hrotové proteiny mají vysokou antigenicitu (kapacitu pro navázání protilátek) a imunogenicitu (schopnost vyvolat imunitní odpověď). Pokud dokážete zablokovat tyto hrotové proteiny pomocí protilátek, tak tím bude možné zabránit vstupu viru do buňky. Vakcíny se v minulosti většinou zaměřovaly právě na tvorbu protilátek proti tomuto hrotovému proteinu.

3 typy aktuálně vyvíjených vakcín proti SARS-CoV-2:

 • založené na proteinu – vakcína obsahuje přímo purifikovaný hrotový protein
 • založené na virovém vektoru – vakcína obsahuje purifikovanou DNA hrotového proteinu, který je doručen pomocí kapsidy adenoasociovaného viru (AAV) a tělo samo si tvoří tento hrotový protein
 • založené na mRNA – vakcína obsahuje purifikovanou mRNA pro hrotový protein, který se v těle následně vytvoří

Lidé, kteří užívají steroidy nebo jsou funkce jejich imunitního systému sníženy, nemají jistotu, že imunitní systém zareaguje na vakcínu a že ve výsledku dojde k vytvoření dostatečného množství protilátek a imunity proti tomuto viru.

Proč to bylo tak rychlé? Pokud je známa sekvence mRNA, je možné tyto mRNA rychle vyrobit ve velkém množství. To bylo možné díky tomu, že vědci v Číně izolovali virus a na základě získané genetické sekvence se identifikovala genetická sekvence hrotového proteinu. Některé momentálně zapojené společnosti  již v minulosti vyvíjeli vakcíny při nákaze SARS, takže tento proces výroby pro ně nebyl nic nového. Kvůli co největší úspoře času provedli masovou výrobu a testování bezpečnosti souběžně a to podle již dlouho zavedených postupů při pandemii. Provedlo se to rychle a bezpečně s dobrým způsobem shromažďování dat.

Vedlejší účinky vakcíny Pfizeru (po druhé dávce), která je založená na mRNA, a která je obalena lipidovými nanočásticemi, které tvoří hrotový protein:

 • neočekává se, že by se u někoho objevila virová infekce
 • 80% lidí zaznamenalo bolesti ruky do které se aplikovalo a to může odeznívat dalších 24h
 • nejvíce se objevovala únava, bolesti hlavy a svalů
 • dále to byla zimnice, horečka, zvracení, průjem, bolest kloubů

Tyto vedlejší účinky byly porovnány se skupinou, která užívala placebo a z toho je dobře vidět, že tyto vedlejší účinky se vždy vyskytovaly mnohem častěji u skupiny, která dostávala opravdovou vakcínu.

AAV se nejvíce používají při genové terapii pro DMD. Astra-Zeneca a Johnson & Johnson ve svých testech pro vývoj vakcíny používají adenoviry, které nesou DNA pro hrotový protein. Pokud jste imunní na adenovirus, nejste imunní vůči AAV, ale v rámci sérotypů AAV může docházet k překryvu získané imunity. Takže nehrozí, že byste po aplikaci vakcíny proti COVID-19 obsahující adenoviry, nemohli být zařazeni do klinických testů genové terapie s AAV.

Lidé v FDA odvedli velice dobrou práci, jelikož v krátkém časovém úseku museli během schvalovacího procesu prověřit mnoho dat. FDA rozhoduje o tom, zda výhody převažují nad riziky. FDA příští týden učiní finální rozhodnutí, zda vakcíny zcela schválí anebo zda udělí pouze povolení pro nouzové použití. CDC poté rozhoduje o tom, jací lidé dostanou vakcínu přednostně. První na řadu zřejmě přijdou zdravotníci a lidé v pečovatelských domovech. Na začátku roku 2021 se na řadu dostanou lidé nad 65 let.

Doba, po kterou má vakcína poskytovat ochranu, se odhaduje asi na jeden rok. Neví se to přesně.

Nejmladší lidé v testech s těmito vakcínami byli ve věku 18 let a do testu vakcíny společnosti Pfizer/BioNtech (mRNA) byli zařazeni také lidé ve věku 16 let.

Co se zatím ví:

 • krátkodobá účinnost
 • alergické reakce až po dobu 2 měsíců po aplikaci
 • v Anglii se objevilo několik anafylaktoidních reakcí nebo vážnějších alergických reakcí, ale těch bylo velmi málo

Co se zatím neví:

 • doba trvání ochrany
 • zda se po 2 měsících od aplikace objeví nějaké neobvyklé/nečekané vedlejší účinky
 • zda odmítaní a odkládání vakcinace lidmi bude mít vliv na imunitu stáda

Nejlepší aktuální doporučení vzhledem k situaci:

 • mytí rukou
 • dodržování dostatečných rozsetupů od lidí
 • masky
 • výrazně zvažte očkování proti chřipce pro tuto nadcházející sezónu
 • očekávejte nové informace, které mohou nahradit ty staré

 

Otázky:

Proč bych měla synovi dávat vakcínu, o které máme k dispozici data pouze za několik měsíců? Léky pro DMD se vyvíjí několik let. Vypadá to děsivě, co se týče množství času stráveného vývojem.

Je to na zvážení. Jsou tu rizika a vedlejší účinky. Neznáme dlouhodobé účinky. Myslím, že tyto mRNA vakcíny jsou mnohem bezpečnější, než vakcíny, které se vyrábějí za pomoci celých neboli živých virů, což považujeme za samozřejmost. Jak již bylo zmíněno, tyto postupy pro vývoj vakcíny se používají již více než 10 let. Tyto epidemie SARS rychle vymizely spolu se zavedením rozestupů mezi lidmi, izolací a stopováním kontaktů a nestaly se z nich proto pandemie. Toto je poprvé, kdy se použila mRNA vakcína, která není osvědčená, jejíž účinnost je ale skvělá a vedlejší účinky se zdají být malé.

Dochází k interakci s léky využívajícími technologii pro přeskočení genů? Dochází k interakci při genové terapii a při terapii editace genů pomocí CRISPR/Cas9?

Ne, není tu žádná možnost, že by se to dělo. Jde o zcela odlišné mechanismy působení. Nemá to co do činění se svaly. Žádné riziko. Pouze pokud vakcína používá AAV pro doručení genu hrotového proteinu, potom zcela pravděpodobně budete nevhodný kandidát pro jakékoliv další genové terapie využívající AAV.

Jakmile dostanu vakcínu, je možné, že tím nevědomě někomu předám virus?

Tyto vakcíny neobsahují virus, takže neexistuje riziko předání infekce někomu jinému.

Co vakcína znamená pro někoho, kdo dlouhodobě užívá steroidy?

Nevíme jaký vliv na to bude vakcína mít. Relativně malé dávky steroidů pravděpodobně nebudou problém. Nevíme to, nebylo to testováno.

Jak dlouho setrvávají vedlejší účinky?

Většina měla tyto reakce během prvních dvou dnů po aplikaci, a tyto vedlejší účinky potom rychle odezněly. Podle modelů nedosáhneme imunity stáda, což je asi 65% imunní populace, více než za rok.

Je tu otázka na dánskou studii s maskami.

Většina studií naznačuje, že nošení masek je vhodné, ale není to dokonalé. Není to 100% prevence. Masky mají pozitivní účinek, který není perfektní.

Budou vakcíny testovány také u osob mladších 16 let?

Moderna začala s testem, který zahrnuje osoby ve věku od 12 do 18 let.

Existuje možnost alergických, neurologických a autoimunitních reakcí?

U jakékoliv vakcíny k tomu může ve vzácných případech docházet. Proto byl také test Astra-Zenecy pozastaven v USA, jelikož se objevila příčná myelitida, ale neví se jistě, zda to bylo způsobeno vakcínou. Není důvod, že to způsobí problémy těhotným ženám, ale lidé, kteří testy navrhovali, jsou v tomto velmi opatrní.

Pokud někdo již prodělal COVID-19, může stále dostat vakcínu?

Podle doktora Fauciho by to bylo rozumné pro posílení imunity.

Proč stav nouze? Je COVID-19 stejně závažný jako každoroční chřipka?

V letech 2008 a 2009 během pandemie N1H1 zemřelo v USA 18000 lidí a přiměřené riziko bylo méně než 1%. Z toho, co dosud víme, v USA, úmrtnost COVIDu-19 je nejméně 10x vyšší. Údaje tady v USA by nepodpořili tvrzení WHO, tedy že je to podobné každoroční chřipce.

Dochází k nějaké interakci vakcíny s genovou AAV terapií?

Ano, každý, kdo dostane AAV vakcínu, bude pravděpodobně imunní vůči některým genovým terapiím s AAV.

Nemáme data u DMD a u dětí. Může vakcinace rodičů a pečovatelů fungovat jako vzdálená ochrana pro chlapce s DMD?

Osoby kolem Vás, které byly očkovány nebo jsou imunní, jelikož měly předtím prodělaly COVID, by se potom staly bariérou pro vir. Ale ten jedinec se stále náchylný, když přijde do kontaktu s virem.

O kolik dávek vakcíny jde?

Vakcíny fungují nejlépe při opakované aplikaci. Vakcína od Pfizeru a Moderny zahrnuje 2 dávky. Některé další vakcíny proti COVIDu-19 spočívají pouze v jedné dávce a proto nemusí být tak účinné.

 

I přesto, že jste dostali vakcínu, a jste chráněni tak to automaticky neznamená plnou imunitu a proto je třeba stále nosit masky, mýt si ruce a dodržovat rozestupy.

Průzkum PPMD o zkušenostech s COVIDem-19, který může kdokoliv vyplnit: https://www.parentprojectmd.org/new-survey-impact-of-the-covid-19-pandemic-on-duchenne/Sdílet: