Seminář BIOXA Therapeutics v Brně

12.5.2017 pořádala Klinika dětské neurologie Fakultní nemocnice Brno za spoluúčasti vzdělávacího grantu společnosti BIOXA Therapeutics, s.r.o. seminář na téma „Molekulární diagnostika Duchennovy svalové dystrofie: minulost, přítomnost a budoucnost ve vztahu k přicházejícím možnostem léčby“. Byly zde prezentovány genetické základy DMD a principy genetické léčby, zkušenosti s léčbou prvních pacientů pomocí léku Translana a obecné zásady péče o pacienty s DMD. Na závěr Mgr. Paliesková přednesla přehled vyvíjených léků na DMD.

Seminář BIOXA Therapeutics v Brně

Prezentaci najdete zde: Vývoj terapeutických přístupů k léčbě DMD
Děkujeme paní Mgr. Palieskové za laskavé svolení ke zveřejnění její prezentace.Sdílet: