Příspěvek na mobilitu

  • nárok mají osoby starší jednoho roku s průkazem ZTP nebo ZTP/P, které se opakovaně v kalendářním měsíci dopravují nebo jsou dopravovány a kterým nejsou poskytovány pobytové sociální služby (až na výjimky)
  • příspěvek je vyplácen zpětně, může být vyplácen i čtvrtletně

Příspěvek na zvláštní pomůcku

  • na pomůcku levnější než 10 000,-Kč dosáhnete jen tehdy, pokud je váš příjem a společně posuzovaných osob nižší než osminásobek životního minima. Pak spoluúčast tvoří 10% z ceny pomůcky
  • u dražších pomůcek se výše příspěvku odvíjí od násobků příjmů životního minima posuzovaných osob. Spoluúčast činí 10% z předpokládané nebo již zaplacené ceny zvláštní pomůcky
  • v určitých případech platí povinnost vrácení zvláštní pomůcky

 
zdroj: Manuál práv pacientů a zdravotníků – Kancelář Ombudsmana pro zdraví