Pracovní setkání na Vysočině

Od 5. do 8.5.2023 jsme  pořádali setkání pracovního týmu End Duchenne.

Dokončili jsme práce na výroční zprávě za rok 2021 a zorganizovali valnou hromadu a volbu výkonného výboru

Zhodnotili  dosavadní aktivity  pilotního  projektu  2 ruce navíc  

Navrhli další rozšíření  a směřování projektu včetně vícezdrojového financování a zapojení mentorů

Vyzkoušeli tejpování  a míčkování na dospělých pacientech s DMD a probrali nové rehabilitační techniky pro dospělé pacienty s DMD

Fyzioterapeutka Radka navrhla nové pomůcky pro protahování či fixaci končetin

Navrhli jsme témata dalších webinářů pro rodiny s NSO

Diskutovali jsme o vizích a otázkách dopadů NSO na životy pacientů a jejich rodinSdílet: