PATHFINDERS CZECH REPUBLIC

V České republice vznikla po vzoru 1. advokační skupiny dospělých pacientů s nervosvalovým onemocněním Pathfinders Neuromuscular Alliance – Adults with Neuromuscular Conditions (UK) komunita Pathfinders Czech Republic. Cílem této skupiny je zapojit dospělé pacienty s nervosvalovým onemocněním do obhajoby svých práv na dostupnou zdravotní a sociální péči, výměna informací a zkušeností. Přejeme Průkopníkům v ČR  dostatek vytrvalosti, kreativity a  odhodlání pro jejich společnou práci  a těšíme se na spolupráci
 Sdílet: