Nechodící pacienti přijati do studie s FG-3019

SAN FRANCISCO 06. 1. 2016 (GLOBE Newswire) – společnost FibroGen, Inc. dnes oznámila přijetí prvních dvou pacientů s DMD do otevřené multicentrické klinické studie pro hodnocení sloučeniny FG-3019.

FG-3019 je monoklonální zcela lidská protilátka, která má potenciál pro léčbu fibrotických onemocnění. FG-3019 byla testována u 89 pacientů s idiopatickou plicní fibrózou (IPF) a je dále vyhodnocována v randomizované, placebem kontrolované studii 2. fáze. Výsledky odslepené studie ukazují, že:

  • Nadměrná tvorba CTGF (lidský růstový faktor pojivové tkáně) způsobuje rozsáhlé poškození kosterního svalstva a snížení svalové síly
  • CTGF brání diferenciaci svalové buňky – normálního biologického procesu, ve kterém se tvoří svalové buňky. Zvýšené hladiny CTGF jsou ve svalech DMD pacientů.

Druhá fáze klinické studie u nechodících DMD pacientů s DMD hodnotí terapeutický potenciál FG-3019 ve třech oblastech:

  1. Potenciál zpomalit ztrátu, stabilizovat, nebo obnovení dýchacích funkcí posílením bráničních a mezižeberních svalů. Hodnocení dýchacích funkcí je stěžejním parametrem studie.
  2. Potenciál zpomalit ochabování svalů horní poloviny těla. Hodnocení svalové síly pomocí MRI
  3. Potenciál zpomalit, stabilizovat nebo zvrátit

Tato studie s FG-3019 novou anti-fibrotickou monoklonální protilátkou má potenciál zmírnit fibrózu ve svalech jako základní součást komplexní terapie DMD. FG-3019 může pomoci pacientům DMD, bez ohledu na genetický podtyp.

Druhé fáze studie se zúčastní 22 nechodících pacientů s DMD starších 12 let. Každý z chlapců bude dostávat jednou za dva týdny dávku FG-3019 (35 mg / kg). Další informace jsou k dispozici na ClinicalTrials.gov.

http://www.bioportfolio.com/news/article/2570653/FibroGen-Enrolls-First-Patients-in-Phase-2-Clinical-Study-of-Anti-Fibrotic.htmlSdílet: