Jednotná pravidla pro léky na vzácná onemocnění

Brusel 13. 3. 2017 – Expertní skupina vydává jednotná doporučení týkající se úhrad léků na vzácná onemocnění pro celou EU
I přes současnou legislativu podporující vývoj léků na vzácná onemocnění se stále nedaří, aby se tyto léky dostávaly včas k pacientům. To vede ke stále se zhoršující kvalitě života nebo dokonce k ohrožení života samotného.
Dlouhé čekací lhůty na schvalované léky se liší stát od státu a je to způsobeno i rozdílnými cenami úhrad v jednotlivých zemích EU. Pokud by se ceny úhrad léků zpracovávaly jednotně pro celou EU:

  • Umožnilo by to pacientům se vzácným onemocněním získat rychlý a stálý přístup k lékům
  • Zůstaly by zachovány pobídky pro firmy vyvíjející nové léky na vzácná onemocnění
  • Evropské systémy zdravotní péče by byly finančně udržitelné.

Expertní skupina ORPH-VAL složená ze zástupců pacientů, lékařů, vědců, politiků a zástupců farmaceutického průmyslu vytvořila nová pravidla pro zajištění rovnováhy mezi potřebami vývojářů nových léků na jedné straně a plátců na straně druhé. Nová doporučení pro vzácná onemocnění by měla sjednotit procesy úhrad na základě nových principů při zachování udržitelnosti systémů zdravotní péče v jednotlivých členských zemí EU.
V článku s názvem „Doporučení Evropské pracovní skupiny pro posuzování úhrad a financování procesů v oblasti vzácných onemocnění (ORPH-Val)“, byla zveřejněna v Orphanet Journal of Rare Diseases dne 10. března 2017 (odkaz).
Navrhuje se, aby politici a zúčastněné skupiny pro vzácná onemocnění v členských státech využily doporučení od ORPH-Val tak, aby bylo zmapováno, kde se místní systémy odchylují a byla navržena taková řešení, která zlepší celkovou dostupnost léků pro všechny pacienty se vzácnými onemocněními v EU.
https://www.linkedin.com/pulse/eucope-eurordis-press-release-recommendations-orphan-medicinesSdílet: