Jednání s PTC Therapeutics – Praha

Ve středu 5. 3. 2014 proběhlo v Praze jednání s panem Markem Forshaw z PTC Therapeutics. Probíral se klinický test Atalurenu v České republice, možnost zapojení zahraničních pacientů do klinického testu v ČR, nová žádost o podmíněnou registraci Atalurenu Evropskou lékovou agenturou EMA a možnost podpory této žádosti rodiči z ČR. Jednání za ČR se účastnili Doc. MUDr. Petr Vondráček, Ph.D., paní Hana Lachawitz a Ing. Miroslav Stuchlík. Obě strany potvrdily zájem dál spolupracovat a hledat cesty jak co nejrychleji dostat Ataluren ke všem vhodným pacientům.

From: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3f/PTC_Therapeutics.svg/1200px-PTC_Therapeutics.svg.png PTC THERAPEUTICS

Sdílet:

From: https://www.svgrepo.com/svg/22034/tumblr From: http://diazworld.com/images/linkedin.svg Author: Nakinn 786 From: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Icon_Google%2B.svg From: https://www.svgrepo.com/download/121454/at-symbol-inside-a-circle.svg