FNUSA–ICRC: Setkání pacientských organizací

Dne 16. 9. 2016 zorganizovalo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice U Svaté Anny (FNUSA-ICRC) setkání se zástupci pacientských organizací. Za End Duchenne se setkání účastnil Ing Miroslav Stuchlík. Na setkání byly představeny prostory pro pacienty a dobrovolníky, kteří se účastní klinického testování, účastníci setkání se dozvěděli základní informace o FN USA, ICRC, o legislativě a konstrukci klinických testů a o klinických testech, které ICRC provádí.
Zájemci o klinické testy z řad pacientů se mohou přihlásit do registru ICRC prostřednictvím registračního formuláře: www.fnusa.cz/index.php/odbornici/klinicke-studie/registracni-formular.
Bylo by dobré, aby se přihlásilo co nejvíce pacientů s DMD, pokud jich tam bude dost, může to ICRC nasměrovat k většímu zájmu o DMD.Sdílet:

From: https://www.svgrepo.com/svg/22034/tumblr From: http://diazworld.com/images/linkedin.svg Author: Nakinn 786 From: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Icon_Google%2B.svg From: https://www.svgrepo.com/download/121454/at-symbol-inside-a-circle.svg