FNUSA–ICRC: Setkání pacientských organizací

Dne 16. 9. 2016 zorganizovalo Mezinárodní centrum klinického výzkumu Fakultní nemocnice U Svaté Anny (FNUSA-ICRC) setkání se zástupci pacientských organizací. Za End Duchenne se setkání účastnil Ing Miroslav Stuchlík. Na setkání byly představeny prostory pro pacienty a dobrovolníky, kteří se účastní klinického testování, účastníci setkání se dozvěděli základní informace o FN USA, ICRC, o legislativě a konstrukci klinických testů a o klinických testech, které ICRC provádí.
Zájemci o klinické testy z řad pacientů se mohou přihlásit do registru ICRC prostřednictvím registračního formuláře: www.fnusa.cz/index.php/odbornici/klinicke-studie/registracni-formular.
Bylo by dobré, aby se přihlásilo co nejvíce pacientů s DMD, pokud jich tam bude dost, může to ICRC nasměrovat k většímu zájmu o DMD.Sdílet: