Financování „nonstop péče“ ve Velké Británii

Lucy Watts, organizátorka tohoto setkání, je oceňovaná obhájkyně pacientů, která usiluje o zlepšení péče pro lidi s hendikepem a o zvýšení dostupnosti paliativní péče nejen v Anglii. Jon Rey-Hastie, výkonný ředitel pacientské organizace DMD Pathfinders, vedl diskuzi a také on se zde podělil o své zkušenosti s kvalitou života ve Velké Británii.
Ve Velké Británii  tzv. Národní zdravotní systém (NHS), který lidem s hendikepem umožňuje využít tzv. „osobního zdravotního rozpočtu“. S tímto rozpočtem si pacient může vybrat, na jaké zdravotní účely chce prostředky využít. Pacient může kdykoliv pozměnit tok financí, pokud mu současné nastavení nevyhovuje či chce zkusit něco nového. Pokud má osoba svého zástupce, mají oba vůči rozpočtu rovné postavení. NHS tímto umožňuje hendikepovaným žít plnohodnotně – mimo jiné vykonávat práci, vést partnerský život nebo cestovat.
Zdravotní komplikace Lucy Watts také vyžadují 24 hodinovou péči a proto má během dne po 16 hodin k dispozici profesionální sestřičku a na 8 hodin v noci zase dalšího pečovatele. Některé zdravotní úkony vyžadují přítomnost druhé osoby, takže po dobu 6 hodin denně má k dispozici dva zdravotníky současně. Momentálně má k dispozici 5 sestřiček, které se střídají na směny. Jedna ze sester má vůči ostatním vedoucí postavení a zajišťuje celkový dohled nad péčí o Lucy a zajišťuje také výcvik nováčků. Výcvik stojí každoročně zhruba 2000 liber.
Lucy byla první v Essexu, která začala využívat osobního rozpočtu. Před rozpočtem od NHS využívala Lucy pečovatelských služeb od soukromé agentury. Po přechodu na osobní rozpočet NHS zjistila, že jí tyto služby více vyhovují a také jsou v porovnání se soukromou agenturou každoročně o více než 100 tisíc liber levnější. Lucy tyto úspory přičítá mimo jiné hlavně díky efektivnějšímu hospodaření s prostředky. Cílem zde ale není ušetřit, nýbrž aby byly peníze využity efektivně, nebo-li, aby daná osoba dostala takovou péči, která jí nejvíce prospívá. Lucy si sama shání pečovatele a uzavírá s nimi smlouvy o zaměstnaneckém poměru. Musí si tedy zvolit vhodnou hodinovou mzdu tak, aby byla pro pečovatele dostatečně atraktivní. Vzhledem ke svému aktivnímu životu si Lucy musí vhodně dopředu koordinovat směny s pečovateli. Lucy uvedla, že nikdy nepotřebovala lidi s několikaletou praxí. Lidi dokáže vše naučit.
 
záznam webináře
 
web Lucy WattsSdílet: