Důležité upozornění v případě nutnosti ventilační podpory

Důležité upozornění – ventilační podpora u pacientů s NSO

V případě podávání kyslíku bez ventilační podpory pacientům s nervosvalovým onemocněním může dojít k přímému ohrožení života:

Pacienti s NSO mají problém nejen s nádechem ale také s výdechem

V případě snížené funkce plic a současného podávání kyslíku může dojít ke zvýšení  hladiny oxidu uhličitého a rozvoji acidózy. Kyslík by měl být podáván s velkou opatrností a vždy je nutné sledovat hladinu CO2 v krvi pacienta

Pokud saturace kyslíku naměřená pulsním oximetrem klesne pod 95%, je třeba zkontrolovat hladinu oxidu uhličitého v krvi. Pokud je  hladina CO2 zvýšená, je třeba zahájit neinvazivní podporu dýchání a asistované odkašlávání.

Pokud je nutné pacientovi s NSO podávat kyslík, pak by měla být použita neinvazivní ventilace s dvojúrovňovým přetlakem a důsledným sledováním  hladiny CO2 v krvi.Sdílet: