CureDuchenne – Vakcína proti COVIDu-19

To nejdůležitější z webináře pořádaného organizací Cure Duchenne na téma vakcíny proti Covid 19

Jaká je současná situace v oblasti vakcín? Co se očekává v dalších měsících?

Vyselektovalo se 6 vakcín, které budou pokračovat do 3. fáze klinických testů. Šlo o vakcíny založené na mRNA s tím, že Moderna a Pfizer pro tento typ získali povolení pro nouzové použití. Dvě z vakcín byly založené na nereplikujících se virových vektorech, z toho jedna od AstraZeneca se již někde ve světě používá, ale 3. fáze testů ještě probíhá v USA. Vakcína od Janssen založená na lidských adenovirech se nachází na konci 3. fáze testů. Zbylé dvě jsou založené na proteinu a to od společností NovaVax (3. fáze) a Sanofi (2. fáze). Během dalších několika týdnů bude pravděpodobně uděleno další povolení pro nouzové použití a to vakcíně od Janssen a poté nejspíše vakcíně od AstraZeneca. Je dobré, že je k dispozici více druhů vakcín. Čím dříve se naočkujeme, tím lépe se navrátíme do běžného života, takže můžeme získat nějakou formu stádní imunity.

Některé vakcíny vyžadují speciální logistiku a skladování, že?

Vakcína Pfizeru musí být uložena při extrémně nízké teplotě v mrazácích, které obvykle nejsou v lékařské ordinaci. Vakcína od Moderny musí být uložena podobně v mrazáku.

Vakcíně od Pfizeru bylo ve velmi krátké době uděleno povolení pro nouzové použití. Jaký vliv měl rychlý vývoj vakcíny na její bezpečnost? Jak robustní byl proces vývoje?

Žádné zkratky se nedělaly, co se týče práce nezbytné k zajištění bezpečnosti a účinnosti vakcíny. Data při testování vakcíny se odesílala ihned a nečekalo se na dokončení určitého úseku. FDA výsledky tedy hodnotila průběžně. Díky tomu jsme během několika dnů po dokončení jedné fáze mohli začít s další fází testů. Účinnost byla vyšší než se očekávalo.

Jak je na tom v současnosti Pfizer, co se týče produkce a dodávek? Byla navýšena produkce?

Alespoň dosud jsme byli svědky méně problémů, pokud šlo o dostatek vakcíny na rozdíl od distribuce. Očekává se, že v tomto roce bude k dispozici několik set milionů dávek pro použití v USA a ve zbytku světa.

Slyšeli jsme, že druhá dávka vakcíny je flexibilní. Co se momentálně doporučuje?

Naše data podporují aplikaci dvou dávek. Nemáme data o tom, jak dlouhotrvající je účinek vakcíny. Každý při testování dostal dvě dávky. Po první dávce se nevytvoří tolik protilátek, ale ochrana může vzniknout na základě buněčné imunitní odpovědi. Druhá dávka je důležitá z dlouhodobějšího hlediska. Nemáme data, která by podpořila výhody oddálení aplikace druhé dávky. V Izraeli se již ukázalo, že strategie založená na jedné dávce není dostačující.

Tento virus nemoci COVID-19 způsobuje vážný průběh hlavně lidem s existujícími zdravotními obtížemi. Platí zvýšené riziko také pro osoby s DMD nebo pro přenašeče DMD?

U dětí či u pacientů s NSO jsme to téměř vůbec nezaznamenali. Na to měla velký vliv izolace pacientů s DMD od ostatních. Měli jsme relativně málo pacientů s NSO s Covidem a ti měli typicky dobrý průběh nemoci a to včetně mladistvých, o které se starám. Pokud jste přenašečka DMD a máte kardiomyopatii, tak patříte do rizikové skupiny.

Je rhabdomyolýza jedním z vedlejších účinků vakcíny?

Nevím o tom. Bolest svalstva běžně nesouvisí s rhabdomyolýzou. Riziko COVIDu-19 výrazně převyšuje riziko poškození svalu.

Měli by vakcínu dostat pacienti dlouhodobě užívající steroidy? Je možné, že steroidy otupí účinek vakcíny?

Teoreticky by nemělo dojít k žádným vedlejším účinkům, pokud se nebavíme o reakci na samotnou vakcínu. Je možné, že účinek vakcíny bude nižší, ale zatím to nevíme, jelikož nemáme data.

U dvou prvních vakcín byly po podání spatřeny alergické reakce. Co to znamená pro osoby s DMD? Je možné předem zjistit, zda daný pacient s DMD bude mít kvůli vakcíně tyto reakce?

Nevím o způsobu, jak to zjistit za pomoci testů, ale vím o mnoha pacientech s alergiemi, kteří vakcínu snášeli dobře. CDC nedoporučuje vakcínu při vážných vedlejších účincích na vakcínu.

Je možné, že vakcína nebude účinná proti budoucím mutacím viru?

Viry neustále mutují. Víme, že nedávno se objevily mutace ve Spojeném Království a v Jižní Africe. K tomu, aby vakcína ztratila efekt, by bylo třeba několik mutací viru. Momentálně nevíme, zda tyto používané vakcíny budou chránit proti novým variantám viru. Kmen viru v Jižní Africe z tohoto pohledu vypadá jako větší problém, ale přesně to budeme vědět někdy v budoucnu. Pracujeme na tom, abychom do budoucna zabránili situaci, ve které by vakcína proti nově vzniklé mutaci viru nebyla účinná.

Po tom, co bude naočkováno vetší množství lidí, kdy asi uvidíme ústup pandemie díky imunitě stáda?

Experti ještě přesně neví kolik lidí je zapotřebí k dosažení imunity stáda. Díky imunitě stáda se nemoc hůře rozšiřuje z člověka na člověka, takže ochraňuje i lidi, kteří nemohou být naočkováni.

Jakou radu byste dali pacientům s NSO a konkrétně s DMD?

Pokud jste pečující nebo pacient a někdo Vám nabídne vakcínu, řekněte ano. Neváhejte a nevymlouvejte se, že vakcínu potřebuje nejprve vaše babička než Vy. Pokud Vám někdo nabídne vakcínu, řekněte ano, i když si myslíte, že nejste připraveni nebo zda si ji zasloužíte. Co pravděpodobně může za to, že jsme neviděli špatný průběh nemoci u pacientů s NSO je fakt, že tato komunita dodržuje pravidla jako je odstup od nemocných lidí, mytí rukou a nošení masek a nepohybují se kolem lidí, kteří masky nemají. Doporučil bych dodržovat tato pravidla i po vakcinaci.

Kdy budou moci vakcínu dostat také děti se vzácnou nemocí?

Právě byl dokončen výběr účastníků pro test vakcíny u dětí ve věku 12 až 15 let (v USA). Do této studie je zařazeno 2000 dětí. Pokud vše půjde podle plánu, děti ve věku 12 až 15 let by mohly být do podzimu naočkované. Někdy v příštím roce by mohla být k dispozici vakcína pro děti ve věku od 5 do 10 let a poté ještě později vakcína pro mladší 5 let.

Může vakcína znemožnit účast v klinických testech s genovou terapií?

Ti, co uvažují o účasti v klinických testech by se na to měli zeptat přímo osob zajišťujících dané testy s genovou terapií, aby zjistili, jaká opatření jsou zapotřebí.

 

Tiffany Cook: „Mám kardiomyopatii, jelikož jsem přenašečka. Můj syn Will byl naočkován a je mu 20 let a kromě DMD má také kardiomyopatii. Byli jsme předem upozorněni, že vakcína je pro nás připravena a v jaký den máme přijít. Will je nechodící a celý proces byl bezproblémový. Po aplikaci vakcíny jsme byli monitorováni po dobu 15 minut a pak jsme byli propuštěni a byli jsme objednáni na druhou dávku. Každý rok se očkujeme proti chřipce. Toto se nijak neodlišovalo.“Sdílet: