Biomarin – jak dopadne jeho sázka na drisapersen?

Velká sázka Biomarinu – FDA rozhoduje o osudu prvního potenciálního léku na DMD.

Když byly Nicolasovi 4 roky, všimla si jeho chůva problémů s jeho chůzí do schodů. Ve věku 9 let už nebyl schopen Nicolas obejít více než dva bloky. Špatně běhal. Když byl unavený a sedl si v nákupním centru na lavičku, dělalo mu problémy se postavit. Ale poté, co se Nicolas dostal do klinické studie pro drisapersen, věci se začaly měnit. Dokázal sám vylézt z postele, dokázal ujít delší vzdálenosti, dokázal se zvedat z podlahy.

Počátkem ledna bude FDA rozhodovat o osudu drisapersenu. Na jedné straně stojí odborníci, kteří dostali k dispozici data ze tří klinických studií a tvrdí, že lék nefunguje. Na druhé straně stojí rodiny, které potvrzují mírná zlepšení u svých chlapců, kteří byli léčeni. FDA nedávno přivítala nový nástroj do procesu schvalování léčiv –  svědectví pacientů. Jak velkou váhu by mělo toto hledisko mít v procesu hodnocení nových léků je však předmětem bouřlivé diskuse.

V případě, že se FDA rozhodne dát větší důraz na zkušenosti pacientů, mohlo by to zásadně změnit proces schvalování léčiv.

Jaká je úloha pacienta?

Debra Miller, prezidentka a generální ředitelka neziskové organizace CureDuchenne věří, že příběhy pacientů mohou ilustrovat výhody drisapersenu jasněji než formální studie. Hledisko pacienta by dle jejího názoru určitě mělo mít jistou váhu v procesu posuzování léčiv.

Drisapersen je navržen k obnově výroby zkrácené verze dystrofinu přeskočením chybějícího exonu v dystrofinovém genu. Tato technika se nazývá „exon skipping“. Z 18000 DMD pacientů v USA, má pouze 2300 vhodnou mutaci na konkrétní exony, která je vhodná pro drisapersen. Odhaduje se, že celosvětově je 10000 pacientů, pro které by tato léčba byla vhodná. Z toho také vycházejí finanční odhady možného obratu farmaceutické firmy.

Dr. Craig McDonald, který se specializuje na léčbu neuromuskulárních onemocnění na University of California-Davis a reprezentoval BioMarin před poradním výborem FDA, řekl, že zaznamenal dramatické zlepšení u několika pacientů. „Měl jsem pacienty, kteří dokázali něco, co jsem nikdy u takto starých pacientů s DMD neviděl – desetiletý pacient s téměř normálním během, pacient, který hraje fotbal se svými vrstevníky, což je opravdu pozoruhodné v tomto věku. “

Provedené studie však dle poradců FDA vykazovaly problémy s výstupními daty. V testech Biomarinu  drisapersen generuje pouze nepatrné změny v hladinách dystrofinu, což neukazuje na nějaké významnější zlepšení jejich svalových funkcí. Ti, kteří v jedné ze tří klinických studií dostávali drisapersen po dobu 48 týdnů chodili v průměru o 35 metrů dále v 6minutovém testu chůze, než pacienti s placebem. Dvě další studie ovšem neprokázaly statisticky významné zlepšení v tomto testu po 24 a 48 týdnech.

McDonald to vysvětluje tím, že pacienti v těchto dalších studiích byli v pokročilejší fázi onemocnění, neobdrželi léčebnou dávku při zahájení klinických testů a nepokračovali v léčbě po dostatečně dlouhou dobu. Právě mezi daty z klinických testů a zkušenostmi pacientů existují zásadní rozpory. Velmi diskutabilní je právě parametr 6minutové chůze, který nemusí být nejvýznamnější.

Přesto i ostatní odborníci se shodují v tom, že společnost Biomarin neprokázala, že by lék fungoval a navíc zde panují obavy o bezpečnost. U některých pacientů se objevila nežádoucí reakce v okolí vpichu, toxicita ledvin a nedostatek krevních destiček, které napomáhají srážení krve. Tyto obavy vedly drtivou většinu poradního výboru FDA hlasovat v neprospěch drisapersenu (15/2).

Přesto je ještě naděje, že drisapersen může být schválen. Svědectví mnoha rodin před poradním výborem FDA v prosinci 2015 byly důležitou součástí procesu posuzování účinnosti, ale vždy zůstanou až na druhém místě za vědou. Svědectví pacientů by rozhodně v budoucnosti měla pomáhat odborníkům při výkladu dat a jejich souvislostí. Rodiče chlapců, kteří byli do klinických testů zařazeni, zvážili rizika a přínosy drisapersunu a rádi by na základě informovaného souhlasu tento lék svým dětem podávali i v budoucnu.

FDA mezitím pečlivě zvažuje účinnost léku. Současná očekávání jsou však spíše skeptická. Avšak v případě schválení drisapersenu, by se pohled a svědectví pacientů staly velice důležitým signálem pro ostatní farmaceutické firmy při procesu schvalování nových léků. Svědectví pacientů by tak získalo daleko vyšší váhu než v minulosti. Právě tento aspekt, který by se mohl stát důležitým precedentem pro ostatní posuzované léky, by mohl být paradoxně klíčovou nevýhodou při jeho schvalování.. Ale uvidíme.

http://www.ibtimes.com/biomarins-big-bet-fda-weighs-approval-potential-blockbuster-first-drug-fatal-muscular-2244547Sdílet: