Bezpečnostní upozornění pro uživatele ventilačních přístrojů Philips Respironics

26. dubna 2021 společnost Philips Respironics zveřejnila  důležité varování pro uživatele spánkových a respiračních přístrojů, konkrétně série těchto modelů: Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30 a BiPAP A30/A40
Jedná se o riziko degradace a  únik těkavých organických látek  z pěny, která slouží ke snížení hlučnosti přístrojů.
Nyní probíhá analýza potenciálních zdravotních rizik.
Toto bezpečnostní upozornění informuje zákazníky a uživatele  o možných dopadech na zdraví pacientů a klinické použití v souvislosti s tímto problémem a také o pokynech k opatřením, která je třeba podniknout.
Podle informací, které nám poskytla pobočka firmy Philips v ČR, jsou nyní ventilační i spánkové přístroje registrovány do systému, aby mohla být poskytnuta uživatelům  nápravná řešení.
 
 Sdílet: