48. Česko-Slovenské dny dětské neurologie

Od 15. do 17. května 2014 se konaly již 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a jeden blok byl věnován neuromuskulárním onemocněním. V prvním příspěvku o novinkách v dostupnosti genetických vyšetření neuromuskulárních nemocí v ČR byl představen nový přístup pro diagnostiku těchto nemocí – Sequence capture and targeted resequencing (SeqCap-TR). Tento přístup umožňuje analyzovat více genů zároveň, konkrétně se jedná se o geny pro svalovou dystrofii Duchenne, Emery-Dreifussovu svalovou dystrofii, pletencové svalové dystrofie a další onemocnění. Celkem se provádí analýza 43 genů (exonů a přilehlých intronů), což představuje přibližně 280 kilobází na pacienta. Tato metoda je rychlá, výsledky jsou dostupné za dva dny, ale musí se obvykle čekat, než se sejde více pacientů najednou. Tento nový přístup byl zaveden minulý rok a bylo zatím zanalyzováno 33 pacientů. Dříve se využíval přístroj GS Junior System (Roche), letos se přešlo na MiSeq (Illumine), který je rychlejší a jednodušší. Na druhém zmíněném přístroji bylo zatím zanalyzováno 24 pacientů.

MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., se ve svém příspěvku věnovala klinickým studiím léčby u vrozených nervosvalových onemocnění v dětském věku. Uvedla, že v dnešní době významně narůstá počet klinických studií léčby. Tyto studie mají tři základní směry: léčba sekundárního postižení svalového vlákna, léčba ovlivňující přepis DNA (modulace transkripce) a genová terapie na principu přenosu zdravého genu pomocí virového vektoru. První zmíněná léčba se ubírá více směry a zahrnuje různé studie – např. blokáda myostatinu (v současnosti v 1. fázi), Tadalafil (v 3. fázi, blízko ke schválení, obdobnou funkci má i Viagra, která nyní vstupuje do 2. fáze), up regulace utrofinu (v 2. fázi). Obecně jsou zkoumané léky nezávislé na typu mutace, jsou tudíž vhodné pro všechny pacienty. Slibná je modulace transkripce DNA pomocí Atalurenu, který se váže na ribozom v místě předčasných stop kodonů a umožňuje dokončení translace, tedy tvorbu proteinu. Aktuálně je v ČR otevřen nábor do 3. fáze klinické studie a je možné, že se do budoucna bude jednat o první dostupný lék. U delecí genu je možnost modulace transkripce pomocí AON (antisepse oligonukleotidů) – tzv. Exon skipping. U pacientů se tak vytvoří dystrofin, který sice není plně funkční, ale dojde ke zlepšení a přechodu DMD v BMD fenotyp. Česká republika se zapojila do 3. fáze klinické studie s Drisapersenem (exon skipping 51). Výsledky byly negativní a přinesly velké zklamání. Výsledky a možné důvody se zatím zkoumají (jedním z možných důvodů je to, že do 3. fáze nebyl zařazen vysoký počet pacientů a často i těžké fenotypové formy), ale přesto se zdá, že se nejedná o konec metody exon skipping u DMD. Na trhu je i další firma s tzv. morpholino AON (lék Eteplirsen), který je nyní ve 2. fázi. Genová terapie je ideál, který je však zatím nedostupný. U DMD probíhá zatím jen na úrovni zvířecích modelů, ale u SMA již byla letos zahájena 1. fáze klinické studie, kdy se lék jednorázově aplikuje do mozkomíšního moku. Na závěr dr. Haberlová uvedla, že i přes velké množství klinických studií je léčba vrozených nervosvalových nemocí zatím otázkou budoucnosti.

Dnů dětské neurologie se za sdružení End Duchenne účastnila Magdaléna Nováková studentka Ústavu translatologie Univerzity Karlovy v Praze. https://ww08w.mhconsulting.cz/cs-kongres-kongres_program-62.htmlSdílet: