Stát se členem

Kodex zapsaného spolku End Duchenne (dále jen "ED"):

  • Členství v ED je zcela dobrovolné, všichni členové mají právo účastnit se činnosti ED a sdílet informace
  • Všichni členové mají v rámci ED rovnoprávné postavení a nejsou povinni platit členské příspěvky
  • Členové mají právo podílet se na projektech ED a participovat na jejich přínosech stejným dílem
  • Všichni členové mají povinnost respektovat stanovy ED, které byly registrovány dne 25.4.2013 pod č.j.:VS/I-1/93082/13-R
Prohlašuji, že souhlasím s kodexem ED a zárověň vyplněním této přihlášky uděluji ED souhlas se shromažďováním a zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 b., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Výše uvedené osobní údaje budou využity výhradně pro vedení seznamu členů, pro potřeby kontaktování členů a nebudou poskytnuty jiné osobě anebo organizaci.

Web máme od Michal Hančil