Cílem tohoto projektu je zlepšit kvalitu, variabilitu a dostupnost rehabilitační péče pro pacienty s DMD/BMD a SMA v ČR. Výsledky dotazníkového šetření, kterého se účastnili pacienti s nervosvalovým onemocněním, bohužel potvrdil nízkou kvalitu, intenzitu i variabilitu rehabilitačních metod u našich pacientů. Přitom právě vhodně zvolená a systematicky a pravidelně prováděná fyzioterapie dokáže výrazným způsobem oddálit okamžik ztráty chůze a rozvoj kontraktur, a zpomalit progresi onemocnění. Cílem projektu je sestavit vhodná doporučení pro každodenní rehabilitaci našich pacientů a ukázat vliv jednotlivých terapií na DMD/BMD a SMA. Postupně vám představíme nejmodernější inovativní postupy, které si budete moci vyzkoušet na workshopech pod vedením odborných lektorů projektu. Výstupem projektu bude „kuchařka doporučených terapií“ cílená na  jednotlivé fáze a druhy onemocnění. Budeme se snažit přiblížit vám dechová cvičení, hydroterapie, balanční cvičení, stimulace, protahování a další vhodné techniky, díky kterým budete moci lépe pomáhat svým dětem.
 
© Tento projekt je duševním vlastnictvím zapsaného spolku End Duchenne a je chráněn autorským zákonem. Jeho šíření je možné pouze se souhlasem.