Nadechni se – konference v Senátu PS ČR

Dne 4. 10.2016 se v prostorách  Senátu PS ČR uskutečnila odborná ventilační konference zaměřená na centralizovanou péči o pacienty s nervosvalovým onemocněním a mouthpiece ventilaci. Hlavním přednášejícím byl Dr. Michel Toussaint PhD z belgické rehabilitační kliniky v Inkendaal.

Cílem projektu NADECHNI SE  je zkvalitnit specializovanou péči  o pacienty s DMD v ČR, zlepšit kvalitu a délku života pomocí neinvazivních metod ventilace. Odborným garantem projektu je v ČR MUDr. David Kemlink Ph.D. Konference se účastnil také první  DMD pacient s mouthpiece ventilací.

Nadechni se - Senát PS ČR

Překlady prezentací Dr. Toussainta PhD:

Centralizovaná péče v Belgii

NIV a MPV ventilace u pacientů s nervosvalovými onemocněními

Audiozáznamy obou prezentací:

Děkujeme za účast lékařům, technikům, zástupcům pacientských organizací. Děkujeme za účast hostů ze Slovenské republiky. Poděkování patří Mgr. Magdaléně Novákové a JINÝMI SLOVY  za tlumočení a překlady materiálů. Za finanční podporu děkujeme firmám  Saegeling  Medizintechnik, S&T , Radiometer. Zvláštní poděkování patří klinice v Inkendaal,  panu Dr. Toussaintovi PhD a panu senátorovi Ing. Patriku Kunčarovi.Sdílet:

From: https://www.svgrepo.com/svg/22034/tumblr From: http://diazworld.com/images/linkedin.svg Author: Nakinn 786 From: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Icon_Google%2B.svg From: https://www.svgrepo.com/download/121454/at-symbol-inside-a-circle.svg