Nadechni se do nového života – MPV

Nové standardy ventilační péče – M.Toussaint – Naarden 2017

toussaint-CHATWIN-ACT in NMDs-Respir Med 2018Toussaint M-ACT in NMDs-NMD 2017

Více

První pacient s MPV v ČR

Martin letos oslavil 20. narozeniny a ukončil střední školu v Janských Lázních. Již více než rok k  podpoře dýchání ve dne používá neinvazivní ventilaci pomocí náustku neboli mouthpiece (MPV). Martin má svalovou dystrodii Duchenne (DMD), genetické a progresivní onemocnění, u kterého dochází k postupnému ochabování kosterního svalstva. Nemoc postihuje téměř výlučně chlapce.

Více

Nadechni se do nového života – odborná konference 4.10.2016 Senát PS ČR

Dne 4. 10. se v prostorách  Senátu PS ČR uskutečnila odborná ventilační konference zaměřená na centralizovanou péči o pacienty s nervosvalovým onemocněním a mouthpiece ventilaci. Hlavním přednášejícím byl Dr. Michel Toussaint  PhD z belgické rehabilitační kliniky v Inkendaal. Cílem projektu NADECHNI SE DO NOVÉHO ŽIVOTA  je zkvalitnit specializovanou péči  o pacienty s DMD v ČR, zlepšit […]

Více

Nadechni se do nového života – spolupráce s belgickou klinikou v Inkendaal

Díky spolupráci s panem Michelem Toussaintem, PhD z Kliniky v Inkendaalu v Belgii mohla naše pacientská organizace po roce a půl práce připravit projekt zaměřený na zlepšení specializované péče o pacienty s DMD v ČR – Nadechni se do nového života….. Michel Toussaint, PhD se více než 20 let věnuje technikám neinvazivní ventilace u pacientů s […]

Více

Nadechni se do nového života – Projekt neinvazivní dechové podpory pacientů s DMD v ČR

Nadechni se do nového života Cíl projektu: Zlepšit kvalitu života pacientů s Duchenne Muscular Dystrophy (DMD). Současný stav péče o DMD pacienty: Chybí centralizovaná komplexní péče zaměřená na péči o pacienty s DMD v rámci ČR s důrazem na jejich ventilaci. Pacienti nejsou plošně monitorováni a preventivně sledováni z hlediska dechové nedostatečnosti. Dochází velice často […]

Více
Web máme od Michal Hančil