Seminář zdravotních a sociálních rozpočtů

ve vztahu k inovativní léčbě pořádaný Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v pátek 2. června.

doc. Milada Emmerová – Význam koncepce zdravotnictví pro kvalitu zdravotní péče a jejího financování

 • dotkla se aktuální otázky nedostatku zdravotnického personálu, rušení oddělení v nemocnicích, odchodu lékařů z nemocnic do ambulantní sféry, soupeření mezi nemocnicemi
 • měla by se vytvořit koncepce zdravotnictví jako řád, podle kterého by to fungovalo, důraz na organizaci péče, protože to mám vliv na její kvalitu; zjistilo by se, zda peníze z pojištění jsou dostatečné, zda nedochází k duplicitám atd.
 • nutnost koordinované rehabilitace – ta má část léčebnou, ale také část vzdělávací, sociální, pracovní (např. po CMP fyzioterapie, ergoterapie, paměť, řeč…) s cílem návratu do zaměstnání (komise by hodnotila stav jedince, pokud by se nemohl vrátit do práce, udělal by si rekvalifikaci, pokud by ani to nešlo, až pak (třeba za rok) by byl přiznán invalidní důchod, tím by uspořilo na invalidních důchodech)
 • proti zvyšování spoluúčasti
 • v ČR jde jen 7 % HDP do zdravotnictví (v okolních státech okolo 11–12 %)
 • nemocnice by se měly specializovat (kromě 4 základních oddělení), není nutné, aby každá měla spoustu nejrůznějších oddělení
 • založit fond, kam by přispívalo Min.zdravotnictví, Min. práce a Min. školství – aby se člověk znovu zapojil do pracovního procesu
 • v ČR je velmi vysoký (zbytečně?) počet lékáren a léků, častá je polypragmazie (někteří senioři např. užívají až 18 léků zároveň, což je velmi nebezpečné), lepší vytvořit výdejny místo lékáren…
 • rostou náklady na centrové léky (přibližně 15 mld/rok, týká se to 40 000 pacientů)

Mgr. Jana Majerová – důležitost propojování zdravotního a sociálního systému

 • význam návratu na pracovní trh, pracovní rehabilitace
 • ergodiagnostika – hodnocení pracovního potenciálu
 • lze začít již v akutním stavu pacienta
 • vzniklo 13 ergodiagnostických center ve 13 krajích – včasná, účinná komplexní rehabilitace, dlouhodobě se vyplatí, je to plně hrazeno
 • v roce 2016 tam bylo celkem provedeno 123 ergodiag. vyšetření, snad bude brzy přibývat
 • např. v Německu se nejprve zjišťuje pracovní potenciál, až pak se posuzuje invalidní důchod

MUDr. Tomáš Doležal – Vyplatí se investovat do inovativní, účinné léčby?

 • české zdravotnictví zatím není připraveno na přechod z objemově financovaného zdravotnictví na hodnotově založené zdravotnictví (value-based health care)
 • důležitý je celospolečenský pohled, nepřímé náklady (př. sociální), které zatím nejsou hodnoceny při vstupu nových léků…
 • moderní léčba šetří náklady (např. snižuje absentismus, umožňuje déle pracovat a tím i odvádět pojištění…)
 • např. ¾ nákladů u karcinomu prsu jsou dány předčasným úmrtím (neodvádění pojištění…)
 • 21. června budou prezentovány výsledky projektu o propojení dat od zdravotních pojišťoven o nepřímých nákladech na příkladu dvou nemocí (roztroušená skleróza, Bechtěrevova nemoc)
 • náklady na inovativní léčbu rostou, ale stále představují max. 5–6 % celkových nákladů zdravotních pojišťoven
 • vstup nových léků na trh trvá obvykle 16 a více měsíců, nutno sledovat nepřímé náklady u konkrétních diagnóz, jinak budou rozhodnutí vždy chybná

prof. Petr Arenberger – Zkušenosti lékaře, příklady úspěšné léčby

 • moderní léčba je cílená, účinná, méně poškozuje okolní zdravé buňky
 • např. u maligního melanomu, bazaliomu aj.
 • dostupnost biologických léků v ČR je spíše omezená
 • příklady úspěšné léčby

MUDr. Marta Vachová – Systém léčby a její úhrady u pacientů s roztroušenou sklerózou

 • RS průměrně postihne osoby ve věku 31,7 let
 • vede k invaliditě, ale pacienti neztrácejí kognitivní funkce
 • incidence narůstá
 • aktuálně je na biologické léčbě 10500 pacientů v ČR, většině je okolo 40–50 let
 • více než 50 % jsou plně práceschopní, bez dávek
 • 15 center pro léčbu demyelinizačních onemocnění
 • u pokročilé RS je pak léčba mnohem dražší, než když se od začátku použije biologická léčba
Web máme od Michal Hančil