Přihláška člena END DUCHENNE

KODEX KOMUNITY DUCHENNE:

  • Členství v občanském sdružení ED je zcela dobrovolné, všichni členové mají právo účastnit se činnosti ED a sdílet informace
  • Všichni členové mají rovnoprávné postavení v rámci ED
  • Členové mají právo podílet se na projektech ED a participovat na jejich přínosech stejným dílem
  • Všichni členové mají povinnost respektovat stanovy ED

Stanovy občanského sdružení END DUCHENNE byly registrovány dne 25.4.2013 pod č.j.:VS/I-1/93082/13-R
Členství v organizaci ED je dobrovolné, členové nejsou povinni platit členské příspěvky.

Prohlašuji, že souhlasím s kodexem komunity END Duchenne

Web máme od Michal Hančil